Azerbaijan English

Məşvərət Şurası

Emin Axundov
Microsoft
İsa Qasımov
Bakı Mühəndislik Universiteti Texnoparki